Als werkgever bezwaar tegen WIA uitkering?

Verschil tussen de WGA en IVA uitkering

Voordat u als werkgever bezwaar maakt tegen de WIA beoordeling, is het belangrijk om te weten wat precies de verschillen zijn tussen de WGA uitkering en IVA uitkering.

  • WGA uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

    Deze uitkering wordt toegekend als de werknemer 104 weken ziek is maar de verwachting is dat hij/zij in de toekomst weer kan werken.

  • IVA uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

    Dit is de uitkering die de werknemer ontvangt wanneer hij/zij niet of nauwelijks niet meer kan werken en er tevens een geringe kans bestaat op herstel.

Het voornaamste verschil is dat de toegekende WGA-uitkering van invloed is op de gedifferentieerde WGA-premie of indien de werkgever eigenrisicodrager is, de uitkering zelf moet betalen (al dan niet via de verzekeraar). De IVA uitkering daarentegen heeft géén nadelige financiële consequenties voor de werkgever.

Overgang WGA naar IVA

Volgens het UWV is er voor een aantal gevallen na verloop van tijd een verwachte overgang van de WGA naar de IVA. Maar tot dat moment is de werkgever verantwoordelijk voor de lasten van de WGA uitkering. Ook als het UWV op een later tijdstip de IVA uitkering alsnog toekent aan de werknemer, kunnen deze lasten niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden.

Het is daarom van belang dat een werkgever de toekenning van een WGA uitkering grondig laat controleren om na te gaan of er wel/geen kans is op (gering) herstel. Dit kan door binnen zes weken bezwaar te maken tegen de beslissing van het UWV. ASV Advies biedt u de helpende hand!

Wilt u ook als werkgever bezwaar maken tegen de WIA uitkering van het UWV?

Vul onderstaand formulier volledig in. Alle velden zijn verplicht in te vullen.