Werken met buitenlandse opdrachtnemers

Wanneer u buitenlandse opdrachtnemers in Nederland werkzaamheden voor u laat verrichten, komen er een aantal belangrijke zaken bij kijken waar u rekening mee moet houden. ASV Advies beschikt over ervaren specialisten die u bij deze en andere onderwerpen over grensoverschrijdende arbeid kunnen adviseren.

Voor meer informatie over het werken met buitenlandse dienstverleners, ga direct naar:

Aard van de opdracht

In het geval dat u met een buiten Nederland gevestigde opdrachtnemer een contract sluit, dient allereerst te worden vastgesteld of het bedrijf van de dienstverlener binnen de EU, EER of Zwitserland is gevestigd of niet. Daarnaast is het van belang welke nationaliteit de werknemers hebben die de werkzaamheden uitvoeren.

Als de opdrachtnemer (dienstverrichter) in een land van de EU, EER of Zwitserland is gevestigd.

Hoewel er binnen de EU, EER en Zwitserland het vrij verkeer van personen en diensten geldt, mogen personen met een andere nationaliteit alleen in Nederland werken als zij over een geldige werk- en verblijfsvergunning beschikken van het land waarin de dienstverrichter is gevestigd.

Wel geldt voor de buitenlandse werknemers met een andere nationaliteit dat de verblijfsduur bepalend is of er alsnog een verblijfsvergunning moet worden aangevraagd.

Toelichting:

  • Verblijfsduur minder dan 90 dagen
    Wanneer een buitenlandse werknemer minder dan 90 dagen in Nederland verblijft, hoeft geen verblijfsvergunning te worden aangevraagd mits de werk- en verblijfsvergunning van het andere EU-land nog geldig is.
  • Verblijfsduur meer dan 90 dagen
    Komt de buitenlandse werknemer voor meer dan 90 dagen naar Nederland om te werken, dan is een verblijfsvergunning nodig. Let op: het handelt zich hierbij om kalenderdagen.

Als de opdrachtnemer (dienstverrichter) buiten de EU, EER of Zwitserland is gevestigd

Als de dienstverrichter buiten de EU, EER en Zwitserland is gevestigd mogen de werknemers alleen in Nederland werken als zij over een geldige werk- en verblijfsvergunning beschikken. Deze voorwaarde is onafhankelijk van de duur van de werkzaamheden en de duur van het verblijf van de personen in Nederland.

Melding gedetacheerde vreemdelingen

Ongeacht waar de dienstverrichter is gevestigd en de nationaliteit van de werknemers, er dient minimaal twee dagen vóór begin van de werkzaamheden melding gemaakt worden op het online meldloket.

Harde kern arbeidsvoorwaarden

Bij detachering van werknemers naar Nederland dient de opdrachtgever erop toe te zien dat de opdrachtnemer de harde kern van de arbeidsvoorwaarden in acht neemt. Doet hij dat niet, kan de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk gesteld worden. 

Tot de harde kern van de arbeidsvoorwaarden behoort het loon, vakantietoeslag, vakantiedagen en de arbeidstijd.

Loonbelasting en sociale premie buitenlandse opdrachtnemers

Wanneer de werknemers worden gedetacheerd moet er een bewijs worden getoond dat voor de werknemers in het land waar de opdrachtnemer is gevestigd de sociale premie wordt afgedragen.
In welk land de loonbelasting afgedragen moet worden is afhankelijke van de duur van de detachering en het soort dienstverlening.

183-dagen regeling

Als men met buitenlandse opdrachtnemers en hun personeel werkt, wordt veelal gedacht dat de loonbelasting in het land van vestiging van de opdrachtnemer verschuldigd is. Dit is echter niet altijd het geval. In Nederland hoeft geen loonbelasting afgedragen worden als niet aan alle drie onderstaande voorwaarden is voldaan:

  1. De opdrachtnemer (of zijn werknemers) verblijven minder dan 183 dagen in Nederland

  2. Er bestaat geen vaste inrichting in Nederland. Van een vaste inrichting spreekt men als er bijvoorbeeld een kantoor in Nederland aanwezig is of als werkzaamheden aan een bouwwerk langer dan 12 maanden duren of als werkzaamheden op het continentaal plat in meer dan 3 maanden worden verricht

  3. Er is geen sprake van ter beschikking stellen van personeel

Indien de opdrachtnemer de loonbelasting niet in Nederland betaalt terwijl dit (achteraf gezien) wel moest, kunt u als opdrachtgever hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Het is derhalve zaak om zich goed hierover te informeren.

Veel gestelde vragen

Hieronder een overzicht met de meest gestelde vragen omtrent het laten verrichten van werkzaamheden in Nederland door buitenlandse opdrachtnemers.

België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels zijn wel van toepassing)

IJsland (EER), Liechtenstein (EER) en Noorwegen (EER)

Contactinformatie

U wilt een buitenlandse dienstverlener werkzaamheden in Nederland voor u laten verrichten en wenst meer informatie hieromtrent? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op via:

buitenlandse opdrachtnemers

Meer weten over het werken met een buitenlandse opdrachtnemers?

Vul dan onderstaand formulier volledig in. Alle velden zijn verplicht in te vullen.