Bezwaar tegen uw WIA beoordeling van het UWV

Wanneer u door ziekte niet meer in staat bent om te werken, kunt u in aanmerking komen voor een WIA uitkering. Echter als deze aanvraag wordt afgewezen, kunt u een bezwaarschrift indienen tegen de WIA beoordeling. ASV Advies beschikt over ervaren specialisten die u hierin kunnen adviseren.

Wat is de WIA en waar bestaat deze uit?

ASV Advies helpt u bij het bezwaar maken tegen uw WIA beoordeling

Na uw aanvraag beoordeelt het UWV of u recht heeft op een WIA uitkering. Hierbij wordt er vooral gekeken naar uw gezondheid en re-integratiemogelijkheden. Binnen 8 weken ontvangt u een brief van het UWV waarin staat of u een WIA uitkering krijgt en wat de redenen zijn voor die beslissingen.

Wanneer u niet instemt met de beslissing van het UWV, kunt u bezwaar maken tegen uw WIA beoordeling. Dit kan bijvoorbeeld in het geval dat:

  • U het niet eens bent met de hoogte van de uitkering
  • Of wanneer uw WIA aanvraag is afgewezen

Binnen het team van ASV Advies werken ervaren specialisten die u kunnen helpen bij dit bezwaarschrift.

Bezwaar tegen WIA beoordeling? ASV Advies helpt!

U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier. Alle velden zijn verplicht in te vullen.