Werken voor een buitenlandse werkgever in Nederland

U gaat binnenkort werken voor een buitenlandse werkgever in Nederland? Dan komen daar een aantal belangrijke zaken bij kijken waar u rekening mee moet houden. Al sinds 1997 kunt u bij ASV Advies terecht voor al uw vragen omtrent grensoverschrijdende arbeid.

Meer informatie over het werken in Nederland voor een buitenlandse werkgever:

Voorwaarden

Ontdek hier in welk land u verzekerd bent wanneer u gaat werken voor een buitenlandse werkgever in Nederland.

U bent woonachtig in Nederland en gaat werken voor een in buitenland gevestigde werkgever. Zolang u in Nederland uw werkzaamheden verricht, blijft u in Nederland verzekerd voor de sociale zekerheidswetten. Dat blijft ook zo als u 75% van uw tijd de werkzaamheden in een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) verricht. Werkt u in een land waarmee Nederland een verdrag over de sociale zekerheid heeft afgesloten bepaalt het verdrag waar u verzekerd bent. Werkt u in een niet-verdragsland, kan het zijn dat u in beide landen sociaal verzekerd bent.

Premies betalen in Nederland

Als u voor een in buitenland gevestigde werkgever in Nederland gaat werken, hoeft u mogelijk geen premies voor sociale zekerheid in andere landen te betalen als u ook in Nederland blijft werken. In dat geval kunt u een formulier A1 aanvragen. Dit formulier is bedoeld om buiten Nederland aan te tonen dat u in Nederland verzekerd bent. Op die manier hoeft u geen premie voor sociale zekerheid te betalen in andere landen. Het A1 formulier is aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

183-dagen regeling

Wanneer een buitenlandse werknemer in Nederland (werkland) werkt, heeft het werkland het recht om de loonbelasting te heffen. Echter wanneer er aan de drie onderstaande voorwaarden wordt voldaan, heeft het woonland (van de werknemer) het recht om belasting te heffen over het loon.

  1. Over een jaar gezien mag de buitenlandse werknemer niet langer dan 183 dagen in het werkland verblijven. Toelichting:

    • Een jaar kan dit geval een kalenderjaar, belastingjaar of een aaneengesloten periode van 12 maanden zijn.
    • Voor de totstandkoming van de 183 dagen worden alle dagen geteld dat de buitenlandse werknemer in het werkland was. Dus ook de weekenden en vakanties. Ook een dagdeel wordt gezien als één dag.

  2. De werkgever die het salaris van de buitenlandse werknemer betaalt, is niet gevestigd in het werkland en het salaris wordt ook niet betaald door of namens een werkgever in het werkland.

  3. De buitenlandse werknemer is niet werkzaam in een vaste inrichting (zoals bijvoorbeeld een winkel of werkplaats) van de werkgever in het werkland.

De bovengenoemde voorwaarden worden ook wel de 183-dagen regeling genoemd. Wie gebruik wil maken van deze regeling (let op: dit kan zowel de werkgever, werknemer of de belastingdienst zijn) moet aan alle voorwaarden voldoen. Zo niet, dan heeft het werkland het recht om loonbelasting te heffen

Veel gestelde vragen

Hieronder een overzicht met de meest gestelde vragen omtrent het werken in Nederland voor een buitenlandse werkgever

Wanneer u uit een land komt dat geen EU, EER of verdragsland is, dan bent u automatisch verplicht verzekerd voor de sociale verzekering in Nederland. Tenzij u in één van de eerder genoemde landen woont.

Ook bent u verplicht verzekerd voor de sociale verzekeringen in Nederland wanneer u niet beantwoordt aan de gestelde voorwaarden.

Voor de (loon-) belasting gelden andere regels. Ook hiervoor bent u bij ASV Advies aan het juiste adres.

België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels zijn wel van toepassing)

IJsland (EER), Liechtenstein (EER) en Noorwegen (EER)

Australië, Bosnië-Herzegovina, Canada (inclusief Quebec), Chili, China, Egypte, India, Israël (met uitzondering van Gazastrook, Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, Golan), Japan, Kaapverdië, Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou), Macedonië, Man (eiland), Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Servië, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten, Zuid Korea, Zwitserland (EU-regels van toepassing)

Contactinformatie

U werkt of gaat in Nederland werken voor een in buitenland gevestigde werkgever en u heeft een vraag hieromtrent. Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op via:

Werken in Nederland voor een buitenlandse werkgever

Meer weten over het werken in Nederland voor een buitenlandse werkgever ?

U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier. Alle velden zijn verplicht in te vullen.