AOW aanvragen buitenland

De AOW aanvragen in het buitenland moet u 6 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd doen. Per land kan de aanvraag van de AOW uitkering anders gaan. Hieronder treft u een overzicht van de mogelijke situaties met de daarbij behorende informatie over hoe en waar u uw AOW in het buitenland aanvraagt.

Aanvraag AOW in de Europese Unie (EU)

Indien u woonachtig bent in een land wat tot de Europese Unie (EU) behoort, dan kunt u de AOW uitkering aanvragen bij de instantie die het pensioen regelt in het land:

  • waar u nu woonachtig bent
  • waar u voor het laatst verzekerd was voor ziekte, ouderdom en werkeloosheid

België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels zijn wel van toepassing)

Verdragslanden en de AOW uitkering

U wilt AOW aanvragen en bent woonachtig in een verdragsland? Dan zijn er twee situaties mogelijk:

  1. In het land waar u woont, bent u verzekerd voor een basispensioen van de overheid. Neem in dat geval contact op met de organisatie die het pensioen regelt in dat land.
  2. Bent u niet verzekerd voor een basispensioen van de overheid in het land waar u woont? Neem dan contact op met de instantie die het pensioen regelt in het land waar u voor het laatst verzekerd was voor ziekte, ouderdom en werkeloosheid.

Australië, Bosnië-Herzegovina, Canada (inclusief Quebec), Chili, China, Egypte, India, Israël (met uitzondering van Gazastrook, Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, Golan), Japan, Kaapverdië, Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou), Macedonië, Man (eiland), Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Servië, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten, Zuid Korea, Zwitserland (EU-regels van toepassing)

Met Pakistan zijn speciale afspraken gemaakt in een verdrag. Het verdrag ziet alleen op de uitbetaling van het ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen kan alleen worden uitbetaald tot maximaal 50% van het netto minimumloon.

Er wordt uitgegaan van internationaal erkende grenzen bij het vaststellen van territoriale werkingssfeer.

AOW in de Europese Economische Ruimte (EER)

U bent woonachtig in een land van de Europese Economische ruimte en wilt uw AOW uitkering aanvragen? Dan zijn er twee situaties mogelijk:

  1. In het land waar u woonachtig bent, bent u verzekerd voor een basispensioen van de overheid. Neem in dat geval contact op met de instantie die het pensioen regelt in dat land.
  2. In het land waar u woont bent u niet verzekerd voor een basispensioen van de overheid? Neem in dat geval contact op met de organisatie die het pensioen regelt in het land waar u voor het laatst verzekerd was voor ziekte, ouderdom en werkeloosheid.

IJsland (EER), Liechtenstein (EER) en Noorwegen (EER)

AOW uitkering aanvragen vanuit een ander land

U woont in een land dat niet tot de Europese Unie, een verdragsland of tot de Europese Economische Ruimte behoort? Neem in dat geval 6 maanden voor u de AOW-leeftijd bereikt contact met ons op.

AOW aanvragen buitenland? ASV Advies helpt!

U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier. Alle velden zijn verplicht in te vullen.